Skontaktuj się ze mną

S. Małgorzata Chmielewska laureatką Wielkopolskiej Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego

S-Malgorzata-Chmielewska-laureatka-Wielkopolskiej-Nagrody-im-Ryszarda-Kapuscinskiego

2021-03-16

Pochodząca z Poznania Siostra Małgorzata Chmielewska została laureatką Wielkopolskiej Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego w 2020 r., przyznawanej „za czynienie dobra”. Dziś powiadomiłem Siostrę o tym, przesyłając jej list gratulacyjny. Myślę, że s. Małgorzaty nie trzeba przedstawiać – od lat jest znana ze swej pracy na rzecz ludzi wykluczonych. Dzieli się dobrem i niesie miłość najsłabszym – odrzuconym, obolałym, niekochanym.

Szanuję ogromną odwagę Siostry w czynieniu dobra, która nie pozwala cofnąć się nawet przed najtrudniejszymi wyzwaniami, determinację i wytrwałość w realizacji zamierzeń, bezkompromisowość i szczerość wyrażające się w głoszonych poglądach oraz umiejętność dokonywania wyborów i przyjmowania ich wraz ze wszystkimi konsekwencjami. Dziękuję za dostrzeganie i docieranie do ludzi w potrzebie i zapewnianie im jak najlepszej pomocy, która umożliwia w dalszej perspektywie powrót do społeczeństwa. Doceniam też troskliwą opiekę dającą poczucie bezpieczeństwa tym, którzy tej samodzielności, z uwagi na zbyt wielkie ograniczenia, nie będą mogli nigdy osiągnąć.
 
Kandydaturę s. Małgorzaty Chmielewskiej do Wielkopolskiej Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego zarekomendowała mi Kapituła, w skład której wchodzą Wojciech Nentwig, prof. Anna Wolff-Powęska, prof. Waldemar Łazuga oraz  Anna Plenzler. Kandydatura ta została również zaakceptowana przez Alicję Kapuścińską, wdowę po pisarzu – patronie nagrody. W uzasadnieniu swego wyboru członkowie Kapituły Nagrody napisali: „Twórczość Ryszarda Kapuścińskiego i działalność siostry Małgorzaty łączy człowiek.  Jest on najważniejszy dla pisarza – człowiek, którego należy wysłuchać i zrozumieć. W działalności siostry Małgorzaty Chmielewskiej też najważniejszy jest człowiek – bezdomny, skrzywdzony, chory, ubogi; człowiek, któremu trzeba pomóc”. 
S. Małgorzata Chmielewska urodziła się i czas nauki szkolnej spędziła w Poznaniu. Studiowała w Warszawie, a potem pracowała z niewidomymi dziećmi w Laskach i pomagała kobietom z więzienia przy ul. Rakowieckiej. W 1990 roku wstąpiła do Wspólnoty Chleb Życia, a w 1998 r. złożyła śluby wieczyste we Francji. Obecnie jest przełożoną polskiej Wspólnoty Chleb Życia. Z jej inicjatywy w 2002 r., powstała  Fundacja „Domy Wspólnoty Chleb Życia”. W domach znajdują schronienie i opiekę ludzie bezdomni: starzy, chorzy, kobiety, matki z dziećmi i młodzież. W nich uczą się na nowo funkcjonowania w społeczeństwie.
Wspólnota prowadzi także Centrum Edukacji i Kultury na wsi. Dzięki temu dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach w ogniskach przedszkolnych, młodzież w świetlicach, a dorosłym dedykowane są kursy. Dzięki stypendiom setki młodych ludzi z najuboższych rodzin zdobywają wykształcenie. Laureatka jest matką kilkorga adoptowanych dzieci, które miały trafić do Domów Dziecka. 
Prowadzi także aktywną działalność publicystyczną, w której przemawia w imieniu osób wykluczonych, walczy o ich dobro i upomina się o ich godność – jest autorką kilku książek, gościem wielu paneli, konferencji, spotkań, prowadzi bloga.
Za swoją działalność była wielokrotnie odznaczona, m.in. Medalem św. Jerzego, Orderem Ecce Homo, honorową odznaką Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”, Medalem „Zasłużonych dla Warszawy" oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest laureatką Nagrody „Totus”, Nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Nagrody Tischnera oraz tytułów „Kobieta Roku”.
 
Nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego przyznaję od 2007 roku. Wyróżnienie dedykowane jest osobom, a także instytucjom życia publicznego z kraju i z zagranicy, podejmującym działania dla dobra społeczeństwa, wykraczające poza zwyczajowe standardy. Do ustanowienia nagrody zainspirował nas – Wielkopolan – Ryszard Kapuściński, reportażysta, dziennikarz, publicysta, poeta i fotograf, który przebywając w 2006 roku w Poznaniu zauważył, że nie mamy nagrody wyróżniającej ludzi, którzy  czynią dobro. Jej pierwszą laureatką była Doktor Wanda Błeńska. Wśród osób uhonorowanych są również: Profesor Anna Wolff- Powęska, Stefan Bratkowski, Solange i Krzysztof Olszewscy, Profesor Andrzej Kwilecki, Profesor Maciej Kurpisz, Profesor Jacek Łuczak, Patrycja Malik, Katarzyna Białous i Agnieszka Labijak, Krystyna Łasowska oraz Dorota i Wojciech Pawłowscy, Jens Ocksen, prezes zarządu Volkswagen Poznań, Leonard Szymański, współtwórca wolnych związków zawodowych w Wielkopolsce, wybitny działacz społeczny, poseł na Sejm Komitetu Obywatelskiego Solidarności, podróżnik Maciej Pastwa,  oraz pracownicy i wolontariusze Hospicjum Palium  w Poznaniu.  
 
Na zdjęciu: S. Małgorzata Chmielewska z adoptowanym synem Arturem
Fot. Grażyna Makara / Tygodnik Powszechny

Jestem Wielkopolaninem. Tutaj się urodziłem, ukończyłem studia, pracuję i mieszkam.

Urodziłem się w Kaliszu i tam ukończyłem Szkołę Podstawową nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich. Naukę w szkole średniej rozpocząłem już w Poznaniu w III Liceum Ogólnokształcącym, a mieszkałem wtedy na ulicy Zeylanda. Potem były studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na UAM w Poznaniu. Już w trakcie studiów przeprowadziłem się do Suchego Lasu. Mieszkam w tej pięknej podpoznańskiej wsi od ponad 30 lat.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Jako Marszałek Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie. Aktywnie działam w strukturach Europejskiego Komitetu Regionów - chcę, aby samorządowy głos był słyszalny w Brukseli.

.