Skontaktuj się ze mną

Traktujemy bardzo poważnie tę szansę dla Wielkopolski Wschodniej, jaką dają środki finansowe w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

Traktujemy-bardzo-powaznie-te-szanse-dla-Wielkopolski-Wschodniej-jaka-daja-srodki-finansowe-w-ramach-Funduszu-Sprawiedliwej-Transformacji

2020-09-23

W Koninie w Agencji Rozwoju Regionalnego, podczas konferencji prasowej z udziałem Prezydenta Konina Piotra Korytkowskiego oraz Posła na Sejm RP Tomasza Nowaka z Komisji Energetyki i Skarbu Państwa i Macieja Sytka, Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej rozmawialiśmy o sprawiedliwej transformacji dla Wielkopolski Wschodniej. Żeby przeprowadzić tę sprawiedliwą transformację potrzebne jest współdziałanie bardzo wielu środowisk. Zmierzamy - zgodnie z silnym przekazem politycznym w Brukseli - w stronę Zielonego Ładu, czyli takiej rzeczywistości, w której te tradycyjne formy produkcji energii elektrycznej m.in. z węgla brunatnego będą musiały ustąpić miejsca tym zielonym, czyli energii wiatrowej czy słonecznej. To wywoła bardzo poważne skutki w przestrzeni publicznej, zarówno te społeczne dla pracowników sektora energetycznego, jak i dla wszystkich, którzy z tym sektorem współpracują. Ale my traktujemy bardzo poważnie tę szansę dla Wielkopolski Wschodniej, jaką dają środki finansowe w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

W Koninie zobaczyłem również  ważne inwestycje zrealizowane dzięki unijnemu wsparciu z WRPO 2014+, to między innymi modernizowana  ze środków unijnych ulica Kleczewska oraz zakup elektrycznego taboru dla Miejskiego Zakładu Komunikacji. 
 
Z kolei w Turku podpisałem  dwie umowy na dofinansowanie środkami unijnymi będącymi w naszej gestii ciekawych projektów. Jeden poszerzy ofertę Muzeum Miasta Turku im. J. Mehoffera i uczyni jego ofertę bardziej atrakcyjną dla zwiedzających, drugi zaś umożliwi rewitalizację parku miejskiego. To będzie całkowicie nowa przestrzeń, z elementami sportowymi i rekreacyjnymi, które będą służyć mieszkańcom. Powstanie przyjazne i nowoczesne miejsce sprzyjające wypoczynkowi i ruchowi na świeżym powietrzu, ale przede wszystkim integrująca mieszkańców i przyjazna dla gości. 
Przyznaliśmy Gminie Miejskiej Turek wsparcie z funduszy unijnych na remont lokalu znajdującego się w zabytkowej oficynie Ratusza i utworzenie unikatowej ekspozycji „Opowieści pewnej ulicy, 2190 dni w okupowanym Turku” . Z unijnych pieniędzy przeprowadzona zostanie także rewitalizacja zdegradowanego Parku Miejskiego położonego w ścisłym centrum miasta. Dzięki decyzji Zarządu Województwa zwiększono alokację środków na ten projekt o blisko 3 mln zł. Dzięki temu Miasto wyda na prace w parku mniej pieniędzy własnych, natomiast łącznie pozyskane środki unijne z WRPO 2014+ na park to niemal 17 mln zł.
Miałem także okazję zobaczyć projekty zrealizowane w Turku w minionych latach przy wsparciu unijnym z WRPO 2014+. Zwiedziłem między innymi  budynek Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Parkowej. 

Jestem Wielkopolaninem. Tutaj się urodziłem, ukończyłem studia, pracuję i mieszkam.

Urodziłem się w Kaliszu i tam ukończyłem Szkołę Podstawową nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich. Naukę w szkole średniej rozpocząłem już w Poznaniu w III Liceum Ogólnokształcącym, a mieszkałem wtedy na ulicy Zeylanda. Potem były studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na UAM w Poznaniu. Już w trakcie studiów przeprowadziłem się do Suchego Lasu. Mieszkam w tej pięknej podpoznańskiej wsi od ponad 30 lat.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Jako Marszałek Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie. Aktywnie działam w strukturach Europejskiego Komitetu Regionów - chcę, aby samorządowy głos był słyszalny w Brukseli.

.