Skontaktuj się ze mną

Unijne miliony z WRPO 2014+ przeznaczamy na ważne i bliskie mieszkańcom inwestycje w regionie

Unijne-miliony-z-WRPO-2014-przeznaczamy-na-wazne-i-bliskie-mieszkancom-inwestycje-w-regionie

2020-09-16

Wczoraj podpisałem umowy na dofinansowanie trzech projektów realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. To bliskie i potrzebne mieszkańcom inwestycje, które realizowane będą w Jarocinie, Zdunach i Krotoszynie.

W jarocińskim Szpitalu Powiatowym podpisałem umowę wartą ponad 7 mln złotych. Szpital w Jarocinie miał sporą konkurencję w konkursie, ale szczęśliwie znalazł się na liście beneficjentów finansowania z puli przeznaczonej na rewitalizację. - To kolejny etap realizacji zmian na lepsze z naszą pomocą w tym miejscu i poważna kwota, która wpłynie na poprawę funkcjonowania lecznicy i dostęp do leczenia na dobrym poziomie i w wygodnych warunkach dla pacjentów. Ale zakres przedsięwzięć wpisanych w ten projekt jest o wiele szerszy, dotykający także zapobieganiu wykluczeniu z rynku pracy. Tym bardziej jest potrzebny i cenny. Unijne wsparcie przyznaliśmy szpitalowi na projekt pn. „Utrzymanie dostępu mieszkańców gminy Jarocin do podstawowych usług zdrowotnych oraz znaczące poprawienie ich jakości poprzez przeprowadzenie przebudowy budynku głównego szpitala w Jarocinie”. 
Cieszę się, że możemy dołożyć także swoją cegiełkę do realizacji ambitnych planów Pana Burmistrza Tomasza Chudego, który jakiś czas temu zapowiadał, że chce ze Zdun uczynić miejsce niezwykle atrakcyjne dla mieszkańców i turystów. A to wymaga sporych nakładów finansowych i konsekwencji. Z przyjemnością, po raz kolejny, przyjeżdżam w to miejsce podpisać umowę – tym razem ze sfery, która jest mi szczególnie bliska, czyli z zakresu dziedzictwa kulturowego. Ten piękny kościół poewangelicki niewątpliwie zasługuje na to, by poprawić swoją kondycję. W kościele będą odbywać się koncerty i wystawy, a wieża będzie miejscem z którego można zobaczyć podziwiać zabytki i zabudowę Zdun.
Bardzo ciekawy projekt zrealizuje również Krotoszyński Ośrodek Kultury (KOK), który otrzyma blisko 2,5 mln zł z WRPO 2014+ na przebudowę wnętrza sali widowiskowej po byłej jednostce wojskowej w Krotoszynie i utworzenie w niej Jednostki Aktywności Krotoszyn. To bardzo ważny społecznie projekt i potrzebna inwestycja w obszarze dziedzictwa kulturowego. Główny cel jest taki, żeby spowodować, żeby to miejsce było jeszcze bardziej przyjazne do realizacji wszystkich celów kulturalnych. Rozpisany dla niego program jest bardzo bogaty i potrzebuje komfortowej dla siebie przestrzeni, która będzie zachęcać do aktywnego udziału w rozmaitych przedsięwzięciach artystycznych.

Jestem Wielkopolaninem. Tutaj się urodziłem, ukończyłem studia, pracuję i mieszkam.

Urodziłem się w Kaliszu i tam ukończyłem Szkołę Podstawową nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich. Naukę w szkole średniej rozpocząłem już w Poznaniu w III Liceum Ogólnokształcącym, a mieszkałem wtedy na ulicy Zeylanda. Potem były studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na UAM w Poznaniu. Już w trakcie studiów przeprowadziłem się do Suchego Lasu. Mieszkam w tej pięknej podpoznańskiej wsi od ponad 30 lat.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Jako Marszałek Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie. Aktywnie działam w strukturach Europejskiego Komitetu Regionów - chcę, aby samorządowy głos był słyszalny w Brukseli.

.