Skontaktuj się ze mną

Wielkopolska 2030

Wielkopolska-2030

2019-09-17

18 września 2019 r. ruszają konsultacje Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku. Wypracowaliśmy 180 – stronicowy dokument, w którym zaplanowaliśmy dobrą przyszłość Wielkopolski. Kolejno w Kaliszu, Lesznie, Pile, Koninie i w Poznaniu będziemy o nim dyskutować. By był skrojony na miarę – na miarę naszych potrzeb i ambicji. Będę się spotykał z mieszkańcami subregionów, by poznać ich uwagi. Każdy głos w tej dyskusji jest ważny!

Od jutra ruszają konsultacje Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku. Wypracowaliśmy 180 – stronicowy dokument, w którym zaplanowaliśmy dobrą przyszłość Wielkopolski. Kolejno w Kaliszu, Lesznie, Pile, Koninie i w Poznaniu będziemy o nim dyskutować. By był skrojony na miarę – na miarę naszych potrzeb i ambicji. Będę się spotykał z mieszkańcami subregionów, by poznać ich uwagi. Każdy głos w tej dyskusji jest ważny!

Obecnie projektowana Strategia jest już czwartą modyfikacją i aktualizacją dokumentu opracowanego w 2000 roku. Traktujemy go jako swoisty manifest rozwoju województwa, a dokument zmieniamy pod wpływem  zmieniających się oczekiwań społecznych, niekiedy coraz trudniejszych warunków gospodarowania i wyzwań technologicznych, a także wyzwań w zakresie innowacyjności  i tych związanych ze środowiskiem.

Prace nad dokumentem ruszyły w połowie 2018 r. Za nami rzetelna diagnoza sytuacji regionu, także z udziałem mieszkańców. Za nami także badanie opinii publicznej w zakresie poziomu rozwoju województwa oraz stanu czynników mających wpływ na rozwój gmin oraz powiatów województwa wielkopolskiego.  (lipiec – wrzesień 2018 roku, a potem kolejne badanie uzupełniające w okresie luty – kwiecień 2019 r.). I badania ankietowe wśród uczniów szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych na terenie całej Wielkopolski na temat ich potrzeb rozwojowych. Dla pełnego obrazu regionu, na przełomie czerwca i lipca br. ogłosiliśmy nabór na projekty o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu, które przewidziane są do realizacji po 2020 roku. Nabór cieszył się dużym zainteresowaniem. Spłynęło blisko 1300 projektów, w ramach których wyodrębniliśmy kluczowe obszary dla rozwoju Wielkopolski. Kolejnym etapem prac nad strategią były warsztaty diagnostyczne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i partnerów społeczno-gospodarczych z Wielkopolski. Założenia Strategii były także tematem dyskusji na spotkaniach interesariuszy należących do takich gremiów jak: Wielkopolska Rada 30, Komitet ds. Ekonomii Społecznej, Wojewódzka Rada Rynku Pracy, Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Spotkania konsultacyjne odbył się również z Radnymi Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Teraz przychodzi czas na przedstawienie owoców tej pracy, podczas spotkań z stolicach subregionów.

To od nas zależy, w jakiej Wielkopolsce będziemy żyć za 10 lat. A wyzwań jest sporo. Jednym z największych pozostają kwestie demograficzne. Niski poziom dzietności i postępujący proces starzenia się polskiego społeczeństwa wpływają także na regionalny rynek pracy, który w niedalekiej przyszłości, może stać się bardziej uzależniony od imigrantów. Postępująca globalizacja i rozwój technologii sprawią, że kolejne pokolenia będą pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Pamiętajmy też o zmianach klimatu, które już wpływają na procesy gospodarcze. Dlatego do zadań, które stawia przed nami przyszłość, trzeba się odpowiednio przygotować. 

Nasza Strategia Wielkopolska 2030 ma być swoistym drogowskazem, który wskaże, jaką ścieżką mamy podążać. Wszystko po to, aby dalej kreować Wielkopolskę jako region dynamicznych zmian, w których motorem przemian gospodarczych będą nowe technologie i innowacje. Miejsce bezpiecznego, przyjaznego, dobrze skomunikowanego, zapewniającego wysoką jakość życia mieszkańcom i przyciągającego inwestorów oraz turystów. Jednym słowem: Wielkopolski, która jest dobrym miejscem do życia!

 

Spotkajmy się 18 września o godzinie 10.00 w Kaliskim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Kolejna debata zaplanowana jest na 24 września o godz. 10.00 w Lesznie w siedzibie Wyższej Szkoły Humanistycznej (ul. Królowej Jadwigi 10). Strategiczne spotkania będą miały też miejsce w Pile (4 października, godz. 11.00, Hotel Gromada przy al. Piastów 15), Koninie (10 października, godz. 12.30, Centrum Konferencyjne Factoria przy ul. Zakładowej 14) oraz w Poznaniu (11 października, godz. 10.00, Sala Sesyjna Urzędu Marszałkowskiego przy al. Niepodległości 34).

 

Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi i opinie do Strategii, nie tylko w trakcie organizowanych spotkań, ale również za pośrednictwem elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, drogą elektroniczną na adres: strategia2030@umww.pl i drogą korespondencyjną na adres: Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Można to także zrobić osobiście, w naszej siedzibie.

Aktywny udział w konsultacjach to doskonała okazja do wyrażenia swojego zdania i realnego wpływu na ostateczny kształtu tego dokumentu.

Więcej informacji – kliknij

Jestem Wielkopolaninem. Tutaj się urodziłem, ukończyłem studia, pracuję i mieszkam.

Urodziłem się w Kaliszu i tam ukończyłem Szkołę Podstawową nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich. Naukę w szkole średniej rozpocząłem już w Poznaniu w III Liceum Ogólnokształcącym, a mieszkałem wtedy na ulicy Zeylanda. Potem były studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na UAM w Poznaniu. Już w trakcie studiów przeprowadziłem się do Suchego Lasu. Mieszkam w tej pięknej podpoznańskiej wsi od ponad 30 lat.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Jako Marszałek Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie. Aktywnie działam w strukturach Europejskiego Komitetu Regionów - chcę, aby samorządowy głos był słyszalny w Brukseli.

.