Skontaktuj się ze mną

To zaszczyt i szczęście móc spotkać na swej drodze ludzi,
których postawa i życiowe wybory pozwalają dostrzec dobro w każdym napotkanym człowieku…

"Zawsze były dla mnie ważne
działania na rzecz upamiętnienia zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego"

"Praca w samorządzie to służba"

Rekomendacje

Prof-Danuta-Hubner-poslanka-do-Parlamentu-Europejskiego

Prof. Danuta Hubner, posłanka do Parlamentu Europejskiego:

„Jako Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim miałam przyjemność blisko współpracować z p. Marszałkiem Markiem Woźniakiem. Bardzo go cenię i szanuję za jego wiedzę, wyważony styl i zaangażowanie. Wiele można osiągnąć dzięki bliskiej współpracy. Pan Marszałek stał na czele Komisji Spójności Terytorialnej Komitetu Regionów, gdy negocjowałam nową politykę spójności z ramienia Parlamentu – i ta bliska współpraca niewątpliwie pomogła w osiągnięciu korzystnego dla Polski ostatecznego kształtu polityki spójności na lata 2014-2020”

Johannes-Hahn-Komisarz-UE-ds-polityki-regionalnej

Johannes Hahn, Komisarz UE ds. polityki regionalnej:

Od paru lat współpracuję z Markiem, jako szefem komisji COTER w Komitecie Regionów i jednocześnie marszałkiem Wielkopolski. To sprawny samorządowiec, który z jednej strony z sukcesem wdraża fundusze unijne w swoim regionie, a z drugiej aktywnie działa w Brukseli, zabiegając o silny głos regionów w polityce europejskiej.

Jestem Wielkopolaninem. Tutaj się urodziłem, ukończyłem studia, pracuję i mieszkam.

Urodziłem się w Kaliszu i tam ukończyłem Szkołę Podstawową nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich. Naukę w szkole średniej rozpocząłem już w Poznaniu w III Liceum Ogólnokształcącym, a mieszkałem wtedy na ulicy Zeylanda. Potem były studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na UAM w Poznaniu. Już w trakcie studiów przeprowadziłem się do Suchego Lasu. Mieszkam w tej pięknej podpoznańskiej wsi od ponad 30 lat.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Jako Marszałek Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie. Aktywnie działam w strukturach Europejskiego Komitetu Regionów - chcę, aby samorządowy głos był słyszalny w Brukseli.

.